BKK THAILAND

@nam.nattawadee

ตามมาดิ เดี๋ยวพาเที่ยว😁😛 Antique 🔸 Vintage 🔸 History 🔸 Snapshot 🔸 Street food 🔸 Nature lover 🔸 📷 panasonic lumix gx85 Lifestyle IG : namchey

  • 828 投稿
  • 487 フォロワー
Card image cap

2017/10/23 19:27:08

@nam.nattawadee
💛💛💛“การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าให้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”..พระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...........#ฉันเกิดในรัชกาลที่9#หอศิลป์ #คำสอนพ่อ
Card image cap

2017/10/23 15:21:16

@nam.nattawadee
💛ทหารของพระราชา💛เพลง "ทหารแห่งแผ่นดิน".."ฉันคือทหารแห่งแผ่นดิน ขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมั่นคง ให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจ หลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดิน ฉันไม่หวั่นพรุ่งนี้จะดีร้ายแม้ต้องพลีชีพลง ชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่รักของเรา"..เพลง ทหารแห่งแผ่นดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ โดยกองทัพบก เนื้อร้อง / ทำนอง : คุณวิเชียร ตันติพิมพลพันธ์..โดยเนื้อหาของเพลงนี้ เกี่ยวกับความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน#ทหารของพระราชา
Card image cap

2017/10/23 02:31:37

@nam.nattawadee
เมล็ดพันธ์ของพ่อ🌱"เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดีมีความประพฤติเรียบร้อย สุจริตและมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล” ..พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสปีเด็กสากลวันที่ 1 มกราคม 2522.........เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในใจลูก สืบสานเจตนารมณ์พ่อหลวง..#คำสอนพ่อ #คิดถึงพ่อ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #พอเพียง#รัชกาลที่๙
Card image cap

2017/10/23 02:08:53

@nam.nattawadee
เมื่อทรงพระเยาว์ทรงได้รับการอบรมให้รู้จัก “การให้”โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า“กระป๋องคนจน” เอาไว้..หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไรจะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่กระปุกนี้ 10%ทุกสิ้นเดือนสมเด็จย่าจะเรียกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปทำอะไรเช่น มอบให้โรงเรียนตาบอด มอบให้เด็กกำพร้าหรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน....สมัยทรงพระเยาว์ ทรงได้ค่าขนม อาทิตย์ละครั้งแม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์แต่ยังทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขายเมื่อได้เงินมาก็นำไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม....ครั้งหนึ่ง ในหลวงกราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยานเพราะเพื่อนคนอื่นๆ เขามีจักรยานกันสมเด็จย่าก็ตอบว่า“ลูกอยากได้จักรยาน ลูกก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิหยอดกระป๋องวันละเหรียญได้มาก ค่อยเอาไปซื้อจักรยาน”..............เรื่องเล่าเมื่อทรงพระยาว์ของพ่อยิ่งอ่านยิ่งปลาบปลื้มพระราชจริยวัตร ที่คนไทยควรน้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงการมีความกตัญญูการประหยัดอดออมและ การเสียสละเพื่อส่วนรวม#ฉันเกิดในรัชกาลที่9#คำสอนของพ่อ
Card image cap

2017/10/19 23:11:09

@nam.nattawadee
เรื่องเล่าของพ่อ💛ครั้งหนึ่ง หลายปีมาแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรนิดหน่อยเกี่ยวกับพระฉวีมีพระอาการคันมีหมอโรคผิวหนังคณะหนึ่งไปเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายการรักษา..คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนังแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางราชาศัพท์ก็กราบบังคมทูลว่า"เอ้อ ทรง... อ้า ทรงพระคันมานานแล้วหรือยังพะยะค่ะ"พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสรวล ตรัสว่า"ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนี่จะท้องได้ยังไง" แล้วจึงทรงพระกรุณาว่าหมอคงจะไม่รู้ราชาศัพท์ทางด้านอวัยวะร่างกายจริงๆก็พระราชทานพระบรมราชานุญาติว่า"เอ้า พูดภาษาอังกฤษกันเถอะ"..เป็นอันว่าก็กราบบังคมทูลซักพระอาการกันเป็นภาษาอังกฤษไป.........พ่อไม่เคยถือสาความไม่รู้มองเป็นเรื่องตลกและทรงมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ💛💛💛..#คิดถึงพ่อ #รัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #mycitybangkok #bangkok #bbkk #beautiful_bangkok #ig_street #ig_asia #streetlife #street #streetbkk #monochrome #blackandwhite #bw
Card image cap

2017/10/17 19:36:16

@nam.nattawadee
💛💛💛สามัคคี หรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง...คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้าง...ก็ต้องสอดคล้องกัน..(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖).........ความต่าง คือกระจกสะท้อนความคิดในอีกแง่มุมนึงที่เราไม่เคยเห็นแท้จริงแล้วสงครามไม่ได้เกิดจากความต่างแต่ความไม่เข้าใจต่างหากที่ก่อให้เกิดสงคราม#คนไทย #ทำดีเพื่อพ่อ #คำสอนพ่อ#ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #streetlife #streetthai #street_photo_club #street #street_thailand #bangkok #beautiful_bangkok #bbkk #bkk #snapbangkok #snapshot #thailand_allshots #thaipeple #mycitybangkok #siam #monochrome #monotone #blackandwhite #bw
Card image cap

2017/10/17 19:10:07

@nam.nattawadee
"ต้องช่วยกัน"ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่า ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ..(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ).........เป็นพระราชดำรัสที่ได้ยินบ่อยในทีวีตั้งแต่สมัยเด็ก ช่วงก่อนละครภาคค่ำ#ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ตุลาคม#blackandwhite #bw #monochrome
Card image cap

2017/10/17 19:03:09

@nam.nattawadee
💛💛💛"อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดิน"เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน..(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช).........#รักพ่อ #รัชกาลที่๙#ฉันเกิดในรัชกาลที่9
Card image cap

2017/10/17 01:46:20

@nam.nattawadee
คุณธรรมของคน“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม..คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”..(พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535).........#ทำดีเพื่อพ่อ #คำสอนพ่อ #คุณธรรม #ตุลาคม #thailand_allshots #thaipeple #thailand #ig_street #ig_thailand #snapbangkok #beautiful_bangkok #mycitybangkok #loves_siam
Card image cap

2017/10/15 20:58:12

@nam.nattawadee
เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์เคยมีผู้สนใจในวงการถ่ายภาพสงสัยกันอยู่ว่าทำไมจึงไม่ทรงใช้กล้องถ่ายภาพชนิดเยี่ยมยอดที่มีราคาแพงที่นักถ่ายภาพบางคนเขาใช้กันเพราะตามความเป็นจริงการที่จะทรงใช้กล้องดีมีคุณภาพสูงเพียงใดก็ย่อมได้แต่กลับทรงใช้กล้องถ่ายภาพแบบธรรมดาที่ใคร ๆ หาซื้อขายได้ทั่วไปในท้องตลาด..ซึ่งพระราชจริยวัตรนี้มีผู้ใหญ่ในวงการถ่ายภาพอธิบายเป็นการเทิดพระเกียรติว่าประเทศไทยเราผลิตกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ได้เลยเราต้องเสียดุลย์การค้าให้กับต่างประเทศเป็นอันมากจึงควรสังวรณ์ระวังการใช้จ่ายในเรื่องนี้ให้ดีแต่พอเหมาะพอควรส่วนผู้ที่ทำธุรกิจทางการถ่ายภาพต้องการผลิตงานคุณภาพดีต้องใช้ของดีราคาแพงนี่เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้น ผู้ที่ถ่ายภาพกันโดยทั่วไปเพียงแต่ใช้กล้องถ่ายภาพระดับมาตรฐานทำงานได้อย่างถูกต้อง ก็เหมาะดีที่สุดแล้ว..ความสำคัญเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นแบบอย่างที่วิเศษที่สุดสมควรที่วงการถ่ายภาพทั้งหลายจักได้บำเพ็ญตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อเป็นศักดิ์สิริมงคลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้.........
Card image cap

2017/10/15 19:56:24

@nam.nattawadee
รวมกันเพื่อพ่อ“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะไม่เช่นนั้นความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี”..(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525).........#ตุลาคม#๑๓ตุลาคม๒๕๖๐#แบ่งปันความสุข #ส่งต่อแรงบันดาลใจ #ทำดีเพื่อพ่อ
Card image cap

2017/10/13 13:46:46

@nam.nattawadee
ครบรอบ ๑ ปีวันแห่งความ "ทุกข์ร่วมกัน" ของคนไทยทั้งประเทศเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงธรรมโดย "ทรงทำ" ให้เห็นแนวพระราชดำริ พระราชดำรัสหรือพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ทรงปฏิบัติให้เห็นตลอด ๗๐ ปี"สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปเพียงแค่คำว่าสิ้นรัชกาลหรือวันที่ท่านสววรรคตเท่านั้นสิ่งที่ท่านเคยแนะนำเรา สอนเราเราเก็บไว้ในใจ แล้วนำมาสู่วิถีชีวิตเราจริงๆก็จะเป็นเหมือนประทีปที่ส่องทางเดินเราไปในวันข้างหน้า"(ธงทอง จันทรางศุ).........หมายเหตุ: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานพิเศษชุด "ในหลวง ร.๙" ซึ่งบีบีซีไทยนำเสนอต่อเนื่องตลอดเดือน ต.ค. วันพรุ่งนี้ยังอยู่ในหัวข้อ "ธ เป็นดุจศูนย์รวมใจความใฝ่ฝัน"http://www.bbc.com/thai/thailand-41521690##ตุลาคม #๑๓ตุลาคม๒๕๖๐ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9
Card image cap

2017/10/03 03:46:30

@nam.nattawadee
"💛สุขแบ่งปัน"ยิ่งใกล้วันสุดท้ายคนยิ่งแห่กันไปกราบพ่อ..บางคนไปแล้วไปอีกเป็นสิบครั้ง สุขที่ได้อยู่ใกล้พ่อจนลืมไปว่า คนที่ไม่เคยเข้าเค้าเหลือโอกาสที่จะเข้าไปกราบพ่อ แค่ไม่กี่วันเท่านั้นต่อกันจนแถวยาวเยียดอาสาคนดูแลทำงานกันต่อเนื่อง24ชม.แล้วในตอนนี้เพื่อรองรับคนที่แห่กันมาอย่างล้นหลาม..ถ้าเรามองแต่ความสุขตัวเองเข้ามากครั้ง ฉันสุขมากก็จะเป็นสุขมากของคนคนเดียว..หากเราแบ่งปันความสุขนี้สุขกันคนละนิดละหน่อยแต่เราจะได้มีความสุขกันทุกคนนะ..การแบ่งปันความสุขเชื่อเถอะว่า สุขนั้นจะเพิ่มเท่าทวีคูณในใจเราเอง#ตุลาคม ๒๕๖๐#แบ่งปันความสุข#ส่งต่อแรงบันดาลใจ
Card image cap

2017/10/02 17:30:39

@nam.nattawadee
"เสียสละด้วยใจเพื่อรับใช้สังคม"การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้..(พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖).........#ส่งต่อแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีแต่ความสุข#ตุลาคม๒๕๖๐ #คำสอนพ่อ #ทำดีเพื่อพ่อ
Card image cap

2017/09/29 19:33:26

@nam.nattawadee
นับถอยหลังสู่วันฟ้าเทา..#snapshot #snapbangkok #ancient #bangkok #ig_street #bbkk #beautiful_bangkok #insidebangkok #insta_bangkok #mycitybangkok
Card image cap

2017/09/28 20:27:24

@nam.nattawadee
Ratchavongse Pierใกล้เดือนตุลาแล้วก็ใจหายถึงเวลาจะผ่านไปเป็นปีแต่ความรู้สึกอึนๆในใจยังอยู่ใกล้ถึงวันที่จะไปส่งพ่อครั้งสุดท้ายแล้ว.........#bangkok #bbkk #beautiful_bangkok #pier #mycitybangkok #insidebangkok #insta_thailand #insta_bangkok #citylife #snapshot #snapbangkok #snap
Card image cap

2017/09/27 17:37:10

@nam.nattawadee
โอเย้ โอเย้ โอๆเย้ปั่นตจักรยานทีไร เพลงนี้ลอยเข้ามาในหัวทุกทีเลยอะภาพนี้ขาดอย่างเดียวคือถุงน้ำอัดลมสีๆ 😂😂.....#bike #greenlungs #insidebangkok #instagood #ig_asia #ig_thailand #total_roads
Card image cap

2017/09/27 17:15:51

@nam.nattawadee
ชอบต้นไม้แต่เพลียกับต้นไม้มากตอนนี้ปลูกต้นไม้นี่มันไม่ง่ายเลยนะหน้าฝนมาทีสารพัดแมลงสู้รบจนเหนื่อยต้นไม้ก็พากันตายหมดสวน 😢
Card image cap

2017/09/26 20:50:28

@nam.nattawadee
เอาจุดเที่ยวบางกระเจ้ามาฝากไปทั้งทีต้องไปให้ครบ 👍🌳🌳1. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นตลาดบกไปแล้วนะฮะ..2.วัดบางน้ำผึ้งนอกอยู่ติดกับตลาด กินเสร็จก็แวะไหว้พระกันซะก่อนแถวๆที่นี้มีที่เช่าจักรยานด้วยนะ..3.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์แลนด์มาร์กคือหอดูนก ต้องไป!!..4.พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยชมปลากัด ชิลร้านกาแฟ พักสวนหย่อมเล็กๆถ่ายรูปกับสามล้อถีบโบราณ(เราไม่ได้ถ่าย ฮรือออ)..5.บ้านธูปหอมสมุนไพรใครอยากเรียนมีสอนฟรี โทรนัดก่อนเด้อซื้อเป็นของฝากได้..6.บางกอกทรีเฮ้าส์ร้านอาหารแบบใกล้ชิดธรรมชาติจุดท้ายสุดของบางกระเจ้า.........#road #ontheway #bike #total_roads