@inovacijusavaite

Inovaciju savaite

Sveikame kūne - sveika siela. Štai kaip mūsų pranešėja Vlada Musvydaitė išjudino išmaniųjų miestų konferencijos dalyvius. #Inovacijusavaite2017