@9y.k385

9Y.K385

大阪城お堀周りを🏯電動アシスト付き自転車で疾走〜〜🚵
チョー気持ち〜〜❗️なんも言えね〜〜‼️
#大阪城公園 #お堀 #大阪城公園太陽の広場 #大阪城屋台フェスティバル #屋台 #電動アシスト付き自転車